طراحی سایت وب سایت بان
خط ویژه : 83315 -021

طراحی وب سایت موسسه خیریه امام

طراحی وب سایت موسسه خیریه امام
توضیحات پروژه : معرفی موسسه خیریه امام علی و سیستم ثبت نام خیرین این مجموعه و دریافت کمکهای نقدی از سیستم پرداخت اینترنتی، ثبت نام در سایت و گرفتن صندوق صدقات ، مدیریت اخبار به همراه آرشیو موضعی و ...