طراحی سایت وب سایت بان
خط ویژه : 83315 -021

قرارداد طراحی سایت

در ابتدا باید این را مطرح کنم که قرارداد طراحی سایت وابسته به نوع پروژه، استراتژی ها و هدف سایت، تعداد افراد تیم، تا چه میزان اختصاصی بودن و خیلی مسائل دیگر مربوط می باشد که باید بین طرفین قرارداد تصمیمات و مذاکرات لازم صورت بگیرد. طراحی سایت از جمله مشاغل خدماتی محسوب می شود، لذا براساس درخواست مشتری تغییر می کند. یک قرارداد طراحی سایت باید شامل بخش های زیر باشد:

/directory/websitebancom/editor/website-design-contract.jpg

نکات قانونی و حقوقی

در اصل قرارداد برای پیگیری قانونی نوشته می شود و تعهدادت دوطرف را مشخص می کند تا در صورت بروز اختلاف بتوانند از طریق قانون آن را پیگیری کنند، پس جنبه های قانونی حائز اهمیت است. 
قرارداد طراحی سایت با سربرگ شرکت
مهر و امضای شرکت
خریدار و فروشنده یا همان طرفین قرارداد به وضوح مشخص باشد
موضوع قرارداد و امکانات و تکنولوژی های مورد نظر
بندهای فسخ قرارداد
تعهدات تحویل کار توسط طراح سایت و پرداخت هزینه توسط مشتری


مشخصات شخصی و حقوقی

باید مشخصات کاملی از طرفین قرارداد طراحی سایت بیان شود تا هنگام عنوان شدن خریدار و فروشنده در ادامه قرارداد کاملا طرفین واضح و مبرهن باشند. اطلاعاتی مانند:
نام و نام خانوادگی
شماره ملی و شناسنامه
شماره تماس
محل سکونت 
شماره تماس شرکت
آدرس شرکت
شماره ثبت ملی 
نام مدیر عامل 
و....


شرح قرارداد

این بند بسیار اهمیت دارد و دقیقا در همین قسمت نوع قرارداد که طراحی سایت می باشد و تمامی تکنولوژی ها و امکانات و اهداف و استراتژی ها و اگر نام دامنه و سرور و هزینه های مربوط به آن ها و پشتیبانی و سئو با شرکت می باشد، مشخص می گردد. 


مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

بخش مربوطه باید دقیق نوشته شود تا شک و شبهه ای باقی نماند. مبلغ فروش، زمان واریز پول در هر مرحله، دیرکرد هر کدام از طرفین، جریمه متعهد نبودن به وظایف، جریمه فسخ قرار داد و بسیاری موارد دیگر.


امضا و مهر

در انتها باید مهر و امضای دوطرف قرار داد در پایین برگه قرارداد طراحی سایت باشد.
برچسب ها: